TJ SPARTAK BEZ BRATISLAVA > AKTUálne informácie

Aktuálne informácie

 

                                                                                 


                                                                                                                             15.2.2021
         
Priatelia, turisti a turisti - horolezci!
 
Už takmer rok prežívame dobu „covidovú“. Nepriaznivo ovplyvňuje takmer všetky oblasti nášho života. Nevyhla sa tomu ani naša TJ, organizovaná turistika aj horolezectvo boli takmer úplne utlmené. Trocha sme si ich mohli užiť iba počas letného obdobia. Napriek tomu je tu ďalší rok a opäť potreba zakúpiť si nové členské známky KST.
 
Ceny známok (vrátane poistného) na rok 2021 sa nemenia a sú nasledovné:

 -          základné členské – dospelí                                         11 €                        
-          deti do 15 rokov                                                            5 €
-          študenti (16 – 26 rokov, okrem externistov)                7 €
-          ZŤP                                                                              5 €
-          dôchodcovia (62 – 69 rokov)                                       7 €
-          dôchodcovia 70 a viac rokov                                       5 €

 Percento rozdelenia členských príspevkov sa tiež nemení: 40 % z členských príspevkov bude poskytnutých klubu/odboru KST, 40 % ústrediu a 20 % regionálnej rade KST, klubu zostáva 3,80 € (známka 11€); 2,20 € (známka 7€) a 1,40 € (známka 5 €), poistné je 1,50 €.  
 
Príslušné sumy za objednávané známky môžete zaslať:
 
-          na účet TJ Spartak BEZ v Slovenskej sporiteľni č. SK76 0900 0000 0000 1146 5102
 
s tým, že túto skutočnosť, spolu s rozpisom objednaných známok, oznámite mailom na adresu richterova.a@gmail.com a jozef.lukac@bez.sk, resp. dodo.lukac65@gmail.com
 
-          alebo doručiť osobne
 
1.      J. Karovičovi, číslo telefónu + 421 910 131 772

2.      J. Lukáčovi, číslo telefónu  + 421 905 481 349

3.      V. Janotkovi, číslo telefónu  + 421 905 405 115

-          prípadne iným členom výboru KST alebo TJ (za dodržania protiepidemiologických opatrení).

 Prosím, informujte o tom aj svojich priateľov, ktorí nemajú elektronickú poštu. Oznam nájdete aj na našej webovej stránke  www.tjspartakbez.sk.
 
Kluby môžu uplatniť objednávku známok najneskôr do konca februára. Z uvedeného dôvodu je potrebné zaplatiť členské na rok 2021 najneskôr do 25.2. 2021Po 1.3.2020 už objednávky známok nebudú akceptované. Platnosť nových známok je od 1.4.2021 do 31.3.2022.

 Prosím Vás, aby ste  objednanie známok neodkladali na poslednú chvíľu. Prosím aj tých, ktorí sa prípadne rozhodnú ukončiť svoje členstvo v KST, aby svoje rozhodnutie podľa možností oznámili.

 
     Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli našej TJ 2 % z dane z príjmu v minulom roku (z dane za rok 2019). Zároveň Vám musím s ľútosťou oznámiť, že z dôvodu, že nám Sociálna poisťovňa nedoručila v požadovanej lehote potrebné potvrdenie, nemôže sa naša TJ v tomto roku uchádzať o poskytnutie 2 % z dane z príjmu za rok 2020.

J. Lukáč, predseda TJ Spartak BEZ
                                                                                               
Chata Eva


Krb

počítadlo.abz.cz