TJ SPARTAK BEZ BRATISLAVA > AKTUálne informácie

Aktuálne informácie

 

                                                                                              
                                                                                                           30.4.2018
Priatelia, turisti, horolezci a priaznivci TJ Spartak BEZ.

 Dňa 26.4.2018 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie delegátov TJ Spartak BEZ. Na rokovaní VZ došlo ku kozmetickej úprave plánu činnosti na rok 2018. Bude vymenený aj na našej webovej stránke.

 Delegáti VZ okrem iného odhlasovali stanovisko KST k problematike poistenia turistov – „KST Spartak BEZ je za zachovanie poistenia a súhlasí aj s prípadným navýšením poistného na 2 €“. Stanovisko bude zaslané vedeniu KBT, ktoré pripraví spoločné stanovisko bratislavských klubov k problému poistenia na celoslovenské VZ KST.

J. Lukáč, predseda TJ Spartak BEZ

..................................................................................................................................................................................
                                                                                                        21.1.2018
    
 
V mene výboru KST TJ SPARTAK BEZ dovoľujem si Vám oznámiť, že nastala zásadná zmena pri objednávaní členských známok KST na rok 2018. Kluby môžu uplatniť objednávku známok najneskôr do konca februára.
Po 1.3.2018 už objednávky známok nebudú akceptované. Z uvedeného dôvodu je potrebné zaplatiť členské na rok 2018 najneskôr do 25.2.2018. Platnosť nových známok je od 1.4.2018 do 31.3.2019.

Ceny známok sa oproti predchádzajúcemu roku nemenia:

-          základné členské – dospelí                                         10 €
-          deti do 15 rokov                                                            4 €
-          študenti (okrem externých) od 16 do 26 rokov            6 €
-          ZŤP                                                                               4 €
-          dôchodcovia do 69 rokov                                              6 €
-          dôchodcovia 70 a viac rokov                                        4 €

 Príslušné sumy za známky môžete doručiť:
na účet TJ v Slovenskej sporiteľni č. SK76 0900 0000 0000 1146 5102
s tým, že túto skutočnosť spolu s rozpisom objednaných známok oznámite mailom na adresu richterova.a@gmail.com a jozef.lukac@bez.sk.
alebo osobne
1.       J. Karovičovi, číslo telefónu + 421 910 131 772

2.       E. Strižkovej, číslo telefónu + 421 902 614 552

3.       J. Lukáčovi, číslo telefónu  + 421 905 481 349

4.       M. Škrhovej, číslo telefónu + 421 907 797 673

prípadne iným členom výboru KST alebo TJ. Prosím, informujte o tom aj svojich priateľov, ktorí nemajú elektronickú poštu.  Prosím Vás, aby ste to neodkladali na poslednú chvíľu.

Z ústredia KST od predsedu Petra Dragúňa prišla jedna prosba a jedna požiadavka. Aby ste informácie z ústredia KST nemuseli dostávať sprostredkovane (v našom prípade odo mňa v zastúpení predsedu J. Karoviča), ale priamo
 z ústredia, navrhujú doplniť do zoznamov členov aj ich mailové adresy. Prosím pri objednávke známok oznámiť aj súhlas/nesúhlas s uvedením vašej mailovej adresy na zoznam našich členov.

 Požiadavka súvisí s uvedením rodného čísla do zoznamu. Zo zákona o športe vyplýva, že musí ho uviesť každý športovec, ktorý chce byť zaregistrovaný v ministerskom systéme športu. KST, samozrejme, musí dodržiavať zákon na ochranu osobných údajov. Zoznam je zaheslovaný. Ak niekto nebude súhlasiť s uvedením svojho rodného čísla na tento účel, zostáva takým istým členom KST ako doteraz (ak má platnú členskú známku), ale nemôže byť uvedený v systéme športu. V konečnom dôsledku sa tým oslabí sila KST pri vyjednávaniach s úradmi a inštitúciami (bude vykazovať menej členov ako mať v skutočnosti). Preto Vás zároveň prosím o vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu s uvedením vášho rodného čísla v našom zozname členov a v prípade súhlasu zároveň aj o jeho zaslanie.

 
J. Lukáč, predseda TJ Spartak BEZ


Chata EVA z cesty

Chata Eva


Krb

počítadlo.abz.cz