TJ SPARTAK BEZ BRATISLAVA > AKTUálne informácie

Aktuálne informácie

                                                                                                                                                                                                         7.1.2022
          Priatelia, turisti a turisti - horolezci!


    Na začiatku nového roka 2022 by som chcel popriať vám aj vašim blízkym dobrého zdravia tela i duše, fyzickej i psychickej pohody, lásky, šťastia, radosti, spokojnosti a veľa osobných a pracovných úspechov.
Pandémia koronavírusu postihla všetky oblasti života, činnosť našej TJ nevynímajúc.

       Prakticky dva roky fungujeme bez plánov ako aj hodnotenia našej činnosti na Valnom zhromaždení TJ. Prognózy ani na práve začínajúci sa rok nie sú zatiaľ ružové, aj keď sú už pokusy o mierny optimizmus.    
Dostali sme pokyny k objednávaniu známok KST na rok 2022 (viď. prílohu). Už avizované  pomerne nepomerné zvýšenie členských príspevkov KST na rok 2022 pre kategórie základné členské, študenti a dôchodcovia 62 - 69 rokov sa, žiaľ, stáva skutočnosťou:

1.    základné členské 15 € (vrátane poistenia)
2.
študenti (od 16 rokov maximálne do 26 rokov, okrem študentov externého štúdia) a dôchodcovia             (od 62   do 69 rokov) 10 € (vrátane poistenia)
3.   
deti do 15 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov a držitelia preukazov ZŤP 5 € (vrátane poistenia)
4.    čestný člen KST 0 € (poistné zaplatí KST)

Príslušné sumy za známky môžete zaslať:

-          na účet TJ Spartak BEZ v Slovenskej sporiteľni č. SK76 0900 0000 0000 1146 5102

s tým, že túto skutočnosť, spolu s rozpisom objednaných známok, oznámite mailom na adresu richterova.a@gmail.com a jozef.lukac@bez.sk.

-          alebo doručiť osobne
1.      J. Karovičovi, číslo telefónu + 421 910 131 772
2.      E. Strižkovej, číslo telefónu + 421 902 614 552
3.      J. Lukáčovi, číslo telefónu  + 421 905 481 349
-          prípadne iným členom výboru KST alebo TJ.

    Prosím, informujte o tom aj svojich priateľov, ktorí nemajú elektronickú poštu. 
V minulom roku sa počet našich členov značne znížil, veríme, že toto zvýšenie členského nespôsobí ďalší masívny odliv turistov z našich radov.
Kluby môžu uplatniť objednávku známok najneskôr do konca februára. Z uvedeného dôvodu je potrebné zaplatiť členské KST na rok 2022 najneskôr do 25.2. 2022. Po 1.3.2022 už objednávky známok nebudú akceptované. Platnosť nových známok bude od 1.4.2022 do 31.3.2023.
------------------------------------------------------------------------
    
V  súvislosti s financiami máme aj jednu dobrú správu - podarilo sa nám zaregistrovať TJ na príjem 2 % dane za rok 2021. Pre tých členov TJ, ktorí môžu a chcú pomôcť financiám našej TJ  poskytnutím 2 % (resp. podnikatelia 3 %) zo svojej dane z príjmu pripomíname, že v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov to bude potrebné vyjadriť krížikom v bode VII.


Ako poukázať 2% ?

1.  Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie    potvrdenia o zaplatení dane.
2.  Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte Vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane. (suma sa nezaokrúhluje !! )

Pozor IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia ostávajú prázdne.
3.  Najneskôr do 30. 4. 2022 pošlite/ doručte oba formuláre príslušnému daňovému úradu v mieste    vášho bydliska

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad zvyčajne podľa Vášho sídla: adresu si nájdete tu:
 https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

 Právnické osoby poukazujú 1% z dane pri podávaní daňového priznania priamo v tlačive
(termín podania dane  do 31.3.2022).
Potrebné tlačivá sú na odkazoch ( dolu pod oznamom ! ).  

   Vyhlásenie 2021
   Potvrdenie 

 Sú k dispozícii aj na
   
http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/
 (vrátane tlačív pre právnické osoby).

Tlačivo na daňový úrad je predvyplnené a stačí doplniť chýbajúce údaje priamo do príslušných políčok, doporučujem po vyplnení stiahnuť do svojho PC a po otvorení stiahnutého PDF súboru je možné použiť červené tlačítko Vytlačiť !!!!
---------------------------------------------------------
A ešte niekoľko turistických zaujímavostí:

      Mnohí ste iste zaregistrovali, že trasa na Trojmedzie (spoločný bod hraníc Slovenska, Rakúska a Maďarska) bola preznačkovaná. Milo Kubla, člen VV KBT, poslal o tom avízo:
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/301249#2812
     Rovnako poslal avízo o tom, že v bežkárskom areáli na Pezinskej Babe zriadili kameru, ktorá aktualizuje záber 1x za pol hodinu.
Je na stránke:
https://www.sportreport.sk/bezky-baba


     O ďalších možnostiach našej činnosti a postupoch vás budeme priebežne informovať.

Za výbor TJ

J. Lukáč, predseda TJ Spartak BEZ                                                                                         Krb

počítadlo.abz.cz