TJ SPARTAK BEZ BRATISLAVA > AKTUálne informácie

Aktuálne informácie

                                                                                                                                                                                                         9.2.2024
       

Priatelia turisti a horolezci!

Chcel by som vám aj vašim blízkym popriať v roku 2024 dobrého zdravia tela i duše, fyzickej i psychickej pohody, lásky, šťastia, radosti, spokojnosti a veľa osobných a pracovných úspechov a podľa možností aj veľa aktívnej turistickej a horolezeckej činnosti.

Len nedávno sme si priali úspešný nový rok 2024 a už je tu začiatok februára. Okrem iného je to čas aj na objednávanie známok KST. Dobrou správou je, že cena známok aj na rok 2024, jubilejný 150. rok organizovanej turistiky na Slovensku, sa nememí:
1. základné členské vrátane poistenia 15 euro

2. študenti (od 16 rokov, maximálne do 26 rokov, okrem študentov externého štúdia) a dôchodcovia (od 62 rokov do 69 rokov) vrátane poistenia 10 euro

3. deti do 15 rokov, dôchodcovia 70 rokov plus a držitelia preukazov ZŤP vrátane poistennia 5 euro

4. čestný člen KST 0 euro, poistné platí KST
 
Príslušné sumy za známky môžete zaslať:
  - na účet TJ Spartak BEZ v Slovenskej sporiteľni č. SK76 0900 0000 0000 1146 5102
s tým, že túto skutočnosť, spolu s rozpisom objednaných známok, oznámite na adresu richterova.a@gmail.com a dodo.lukac65@gmail.com


alebo peniaze doručite osobne 
 1. J. Karovičovi, č.t. + 421 910 131 772
2. E. Strižkovej, č.t. + 421 902 614 552
3. J. Lukáčovi, č.t. + 421 905 481 349
 
Prosím, informujte o tom aj svojich priateľov, ktorí nepoužívajú elektronickú poštu.
 
Kluby môžu uplatniť objednávku najneskôr do konca februára. Z uvedeného dôvodu je potrebné zaplatiť členské KST najneskôr do 28.2.2024, prípadne oznámiť ukončenie svojho členstva v KST Spartak BEZ. 

 Záujemcom o pobyt na našej chate EVA v Račkovej doline oznamujeme, že minuloročné ceny taktiež ostávajú nezmenené:

8 euro/noc člen TJ Spartak BEZ
10 euro/noc nečlen TJ Spartak BEZ
  Veríme, že v priebehu tohto roku sa nám už podarí zorganizovať Valné zhromaždenie TJ. 
 
Za výbor TJ
  J. Lukáč
_____________________________________________________

Priatelia turisti a horolezci!

Napriek sociálnym snahám zostala ešte aj tentoraz - možno na dlhšiu dobu aj posledný raz - možnosť poskytnúť 2 % z dane z príjmu fyzických a 3 % z dane z príjmu právnických osôb za rok 2023. Tým, ktorí by takto mohli a chceli pomôcť našej TJ, pripomíname:

- do 15.2.2024 musia uplatniť u zamestnávateľa vypracovanie ročného zúčtovania dane
- v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov to označiť krížikom v bode VII. 
- na základe toho vypracuje a potvrdí  zamestnávateľ tlačivo Potvrdenie
- príslušná čiastka (2%) sa uplatní na tlačive Vyhlásenie

Obidve tlačivá sú na odkaze. Vyplnené tlačivá sa musia odovzdať na príslušný Daňový úrad : do 31.3.2024 fyzické osoby ( ktorý si dávajú daňové priznanie sami ) a do 30.4.2024  osoby ( za ktorých dáva priznanie zamestnávateľ a odovzdáva, príp. odosiela  na príslušný daňový obe tlačívá) .

Vyhlásenie 2023
Potvrdenie 2023

Darcom vopred ďakujeme.

KST pripravilo možnosť vytvorenia si elektronického preukazu člena KST na stiahnutie do mobilného telefónu. Iste by to bola výhoda pri prípadnom uplatňovaní si zliav platných pre členov KST. Niektorým, neviem podľa akého kľúča vyberaným členom KST, bol zaslaný na to funkčný návod. Zjavne sa to ale zatiaľ nepodarilo realizovať pre všetkých členov KST. O prípadnom ďalšom postupe pri realizovaní tejto myšlienky budeme členov KST informovať.

Za výbor TJ
J- Lukáč
Krb

počítadlo.abz.cz