TJ SPARTAK BEZ BRATISLAVA > AKTUálne informácie

Aktuálne informácie

 

                                                                                              
                                                                                                                             4.3.2019
Priatelia, turisti a turisti - horolezci!


Dovoľujem si Vám pripomenúť, že opäť môžete prispieť na činnosť našej TJ príspevkom 2% z Vašich daní za rok 2018,  oslovte aj svojich rodinných príslušníkov a priateľov , ktorý by tiež mohli takýmto spôsobom prispieť na našu činnosť.  Pre oživenie:

Ako poukázať 2% ?

1.  Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie    potvrdenia o zaplatení dane.
2.  Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte Vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane.
3.  Najneskôr do 30. 4. 2019 pošlite/ doručte oba formuláre príslušnému daňovému úradu v mieste Vášho bydliska

  Pre právnické osoby (termín podania dane  do 31.3.2019), ktoré poukazujú 1% z dane pri podávaní daňového priznania priamo v tlačive.
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad zvyčajne podľa Vášho sídla: adresu si nájdete tu:

 https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

Potrebné tlačivá sú na odkazoch ( dolu pod oznamom ! ).   

 Sú k dispozícii aj na
   http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/
 (vrátane tlačív pre právnické osoby).

Pozor IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia ostávajú prázdne.

Tlačivo na daňový úrad je predvyplnené a stačí doplniť chýbajúce údaje priamo do príslušných políčok a vytlačiť.

V mene všetkých členov TJ vopred ďakujem všetkým našim podporovateľom.

 
Vyhlásenie 2018

Potvrdenie 2018


J. Lukáč, predseda TJ SPARTAK BEZ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                               4.2.2019
Priatelia, turisti a turisti - horolezci!
 
Je tu opäť čas na nákup členských  známok KST, tentoraz na rok 2019. Ako sa iste pamätáte, v minulom roku sme v súvislosti so žiadosťou poisťovne UNION o zvýšenie poplatku za poistné, vyjadrili súhlas ústrediu KST so zvýšením ceny členských známok o 1 €.
Ceny známok (vrátane poistného) na rok 2019 sú nasledovné:
 
-          základné členské – dospelí                             11 €
-          deti do 15 rokov                                               5 €
-          študenti (16 – 26 rokov, okrem externých)      7 €
-          ZŤP                                                                  5 €
-          dôchodcovia (62 – 69 rokov)                            7 €
-          dôchodcovia 70 a viac rokov                           5 €
 
Percento rozdelenia členských príspevkov sa nemení: 40 % z členských príspevkov bude poskytnutých klubu/odboru KST, 40 % ústrediu a 20 % regionálnej rade KST.
 
Príslušné sumy za známky môžete zaslať:
 -          na účet TJ Spartak BEZ v Slovenskej sporiteľni č. SK76 0900 0000 0000 1146 5102
s tým, že túto skutočnosť, spolu s rozpisom objednaných známok, oznámite mailom na adresu richterova.a@gmail.com a jozef.lukac@bez.sk.
 -          alebo doručiť osobne
 1.       J. Karovičovi, číslo telefónu + 421 910 131 772
2.       E. Strižkovej, číslo telefónu + 421 902 614 552
3.       J. Lukáčovi, číslo telefónu  + 421 905 481 349
4.       M. Škrhovej, číslo telefónu + 421 907 797 673
          -          prípadne iným členom výboru KST alebo TJ.
 
Prosím, informujte o tom aj svojich priateľov, ktorí nemajú elektronickú poštu.

       Kluby môžu uplatniť objednávku známok najneskôr do konca februára. Z uvedeného dôvodu je potrebné zaplatiť členské na rok 2019 najneskôr do 25.2.2019 Po 1.3.2019 už objednávky známok nebudú akceptované. Platnosť nových známok je od 1.4.2019 do 31.3.2020.
 
Prosím Vás, aby ste to neodkladali na poslednú chvíľu.
 
Zároveň Vás chcem upozorniť, že je obdobie podávania žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov. Kto môže a chce pomôcť financiám našej TJ  poskytnutím 2 % dane, nech to nezabudne v uvedenej žiadosti vyjadriť krížikom v bode VII.
 
J. Lukáč, predseda TJ Spartak BEZ


Chata EVA z cesty

Chata Eva


Krb

počítadlo.abz.cz